Across The Border
The Film
Episodes
Directors
Dates
Downloads
Press
Credits
Poland
Czech Republic
Slovakia
Hungary
Slovenia

Episode 1: Poland

 

MIĘDZY DRZWIAMI /

BETWEEN THE DOORS

 

by Paweł Łoziński

 

A look at a past which still lives but is not talked about in the euphoria over a European future. A life on historically foreign soil: Elderly Poles, driven from their homeland by Russians onto land which was once part of Germany, live their lives across the river from neighbours who were themselves displaced. German apple trees and Russian water pumps illustrate the changes that took place in the previous century. Memories of being uprooted and the long journey into the unknown link people, while everyday chores bring them together. They have grown old together: BETWEEN THE DOORS is a late-fall tightrope walk on the edge of life. “Everything has passed by so quickly. I feel like I went in one door and now I have to come out another one.”

 

Credits

 

Spojrzenie na przeszłość, która wciąż jest żywa, ale o której się nie mówi, z euforią patrząc w przyszłość Europy. Życie na historycznie obcej ziemi: starzy ludzie, Polacy, wywiezieni ze swojej ojczyzny przez Sowietów na ziemie, które kiedyś należały do Niemiec, dożywają tu swego żywota, a za rzeką mieszkają ich sąsiedzi, którzy sami zostali stąd przesiedleni. Niemieckie jabłonie i rosyjskie pompy symbolizują zmiany, które zaszły w ubiegłym stuleciu. Wspomnienie wysiedlenia i długiej podróży w nieznane łączy ludzi, a wspólne codzienne prace zbliżają ich do siebie. Razem się zestarzeli... „MIĘDZY DRZWIAMI” to spacer późną jesienią na krawędzi życia. „Wszystko tak szybko przeszło. Czuję się jakbym weszła jednymi drzwiami a teraz muszę wyjść innymi”.

 

ACROSS THE BORDER: Episode 1 - POLEN