Across The Border
The Film
Episodes
Directors
Dates
Downloads
Press
Credits
Poland
Czech Republic
Slovakia
Hungary
Slovenia

Episode 3: Slovakia

 

POMOCNÍCI /

HELPERS

 

by Peter Kerekes

 

In the no-man’s-land of memory: Civilian helpers of the border police were often more effective at tracking down illegal border crossers and upholding the system than the army. Even schoolchildren were recruited. To Drobček the puppet the border of barbed wire was explained as follows: “There are people, envious people, who are bothered by the fact that we live here peacefully. They think about ways to damage our efforts. And it’s from these people that we have to protect our beautiful land, our blooming garden.” With biting humour HELPERS tries to get to the bottom of the historical truth, always present but still not talked about. As the political system changes, the volatile situations caused by international border traffic give rise to new prejudices and problems.

 

Credits

 

Na území nikoho, v krajine bez pamäte. Dobrovoľný pomocníci pohraničnej stráže úspešne pomáhali vystopovať narušiteľov hraníc  a niekedy pomáhali udržiavať systém viac, ako armáda. Pomocníci verbovali medz seba aj deti . Bábka „Drobček“, vysvetľoval deťom existenciu ostnatých drôtov takto:

„Nájdu sa ľudia ? neprajníci, ktorí sa netešia z toho, že my si tu pekne pokojne pracujeme. Dráždi ich to a rozmýšľajú, ako by nám túto prácu prekazili. Nuž a pred takýmito treba našu krásnu zem, našu kvitnúcu záhradku obrániť.“

S uštipačným humorom sa Pomocníci snažia dopátrať historickej pravdy, ktorá je stále prítomná, ale nerozpráva sa o nej. Po zmene politického systému prechodná situácia zapríčinená pohybom nových imigrantov na hraniciach nám dáva dôvod na nové predsudky a problémy.

 

ACROSS THE BORDER: Episode 3 - Slovakia